|  Domov   Akcije kluba  |  Dnevnik Guvernerja  |  O Klubu  |  Facebook  |  Lions Oljčnik  |  
 


 

Lions Klub Ankaran Istra

PP 1151

6000 Koper - Capodistria
  

   

 

Klavdij Reja, Predsednik

Zoran Širca, Tajnik

Primož Turšič, Zakladnik

tajnik@lk-ankaran-istra.si

 

 

 

Stari Mulin, Bivje, 2. in 4. četrtek

Datum ustanovitve 18.5.1999

Matična št.: 1170457000

Davčna št.: 53675363

Davčni zavezanec: Ne

IBAN SI56 0510 0801 0573 962
(Abanka Vipa)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


Vodstvo kluba je v novem lionističnem letu prevzel Klavdij Reja


Konec aprila je potekala redna letna skupščina Lions Kluba Ankaran-Istra. Na skupščini je bil predlagan in sprejet dnevni red, ki je vseboval obravnavo in sprejem letnega poročila o delu ter finančnega poročila za leto 2016, obravnavo in potrditev okvirnega plana dela in finančnega načrta za leto 2017/18, razrešitev predsednika in ostalih članov vodstva in volitve novega predsedstva. Za novega predsednika kluba je bil izvoljen Klavdij Reja.Skupščina je potrdila letno poročilo ter finančno poročilo kakor tudi okvirni program dela za naslednjo lionistično leto. Skupščina je razrešila sedanje vodstvo ter izvolila novo vodstvo, ki bo vodenje kluba prevzelo s 1. 7. 2017. Poleg predsednika Klavdija Reja bo vodstvu kluba pomagal prvi podpredsednik Darij Šomen, drugi podpredsednik Rosso Giorgio, tajnik Zoran Širca in nepogrešljivi zakladnik Primož Turšič.

Predsednik je v svojem poročilu na kratko povzel vse akcije, ki smo jih v letošnjem letu izvedli in se zahvalil vsem članom za pomoč. Poudaril je, da je letošnje leto prelomno, saj praznujemo 100 obletnico Lions organizacije.  Največ dejavnosti se bo tako zgodilo prav ob koncu lionističnega leta.

Novo izvoljeni predsednik Kalvdij Reja se je v nagovoru najprej zahvalil za čast in zaupanje, v kratki predstavitvi programa je zatrdil, da bo nadaljeval tradicijo kluba in veliko pozornost posvetil predvsem druženju na skupnih akcijah kluba. 
 
April, 2017 
<< Nazaj


 

 
   

Domov  |  Akcije kluba  |  Dnevnik Guvernerja  |  O Klubu  |  Facebook  |

 
    Vse pravice pridržane Lions Klub Ankaran Istra, 2010 -2017 (c)