|  Domov   Akcije kluba  |  Dnevnik Guvernerja  |  O Klubu  |  Facebook  |  Lions Oljčnik  |  
 


 

Lions Klub Ankaran Istra

PP 1151

6000 Koper - Capodistria
  

   

 

Klavdij Reja, Predsednik

Zoran Širca, Tajnik

Primož Turšič, Zakladnik

tajnik@lk-ankaran-istra.si

 

 

 

Stari Mulin, Bivje, 2. in 4. četrtek

Datum ustanovitve 18.5.1999

Matična št.: 1170457000

Davčna št.: 53675363

Davčni zavezanec: Ne

IBAN SI56 0510 0801 0573 962
(Abanka Vipa)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ustanovitev Lions Kluba Ankaran Istra

ustanovitev_lk_Ankaran.JPG

Ustanovitveni člani - Lions Klub Ankaran Istra

 

Zgodovina lionizma

7.junija 1917 v hotelu La Salle v Chicagu zavarovalničar Melvin Jones s somišljeniki ustanovi LIONS CLUB INTERNATIONAL (LCI).

Prve humanitarne dejavnosti LCI so bile usmerjene v pomoč vojakom poslanim na fronto 1. Svetovne vojne, po končani vojni pa so lionsi pomagali v vojni prizadetim. V letu 1919 se na izbruh epidemije smrtno nevarne gripe lionsi odzovejo s svojo pomočjo.

Leta 1926 postane program pomoči slepim in slabovidnim s kasnejšim nazivom SightFirst rdeča nit delovanja LCI na pobudo svetovno znane pisateljice Helen Keller. Poleg pomoči pri šolanju in usposabljanju slepih in slabovidnih za različne poklice sta prav iz vrst lionsov prišla dva pomembna izuma za pomoč slepim: bela palica za slepe in žepna Braillova pisava. Leta 1939 pa so lionsi iz Michigana ustanovili prvo šolo za šolanje psov vodnikov za slepe.

Po 2. Svetovni vokni postane sestavni del poslanstva LCI zavzemanje za mir in odpravljanje posledic vojne. Leta 1945 LCI dobi posvetovalni status pri Združenih narodih za področje nevladnih aktivnosti. V okviru ZN pod pokroviteljstvom LCI tako steče vsakoletni projekt Plakat miru, v katerem sodelujejo otroci od 11 do 13 let z vsega sveta. Osnovni namen projekta je širjenje prijateljstva, sožitja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti med otroci, njihovimi starši in v izobraževalnem sistemu.

Prvi evropski klub LCI je ustanovljen 1948 v Stockholmu na Švedskem.
42 let kasneje, Aprila 1990, g. Borut Miklavčič ob botrstvu LC Klagenfurt Carinthia ustanovi prvi slovenski in takrat tudi jugoslovanski LIONS KLUB LJUBLJANA. Kmalu sledi ustanovitev drugih lions klubov širom po Sloveniji.

Danes ideja lionizma živi v 45.000 klubih širom po svetu (Severna, Srednja in Južna Amerika, Evropa, Kitajska, Rusija, Japonska…) in združuje1,3 millijone članov.

LCI priporoča svojim klubom naslednje človekoljubne dejavnosti:

- pomoč slepim in slabovidnim
- pomoč pri preprečevanju in zdravljenju vseh oblik zasvojenosti
- pomoč otrokom in mladostnikom v stiskah
- pomoč pri odpravljanju socialnih problemov starejših
- sodelovanje pri razreševanju socialnih problemov okolja v katerem delujejo lions klubi

Pod okriljem LCI pa danes deluje tudi največji mednarodni dobrodelni sklad Lions Club International Foundation (LCIF), ki odgovarja na največje potrebe sodobnega sveta. Namenjen je projektom, ki presegajo zmožnosti enega kluba, regije ali celo distrikta, hkrati pa ima oblikovan tudi sklad za urgentno pomoč ob naravnih in drugih katastrofah. Je pomoč mednarodnih lions klubov lokalnim lions klubom. LCIF zbira sredstva skozi akcije, donatorska sredstva, podpornih prispevkov ali skozi zavezo Melwin Jones Fellowship (MJF), ki je najvišja čast fundacije in predstavlja najvišje človekoljubne kakovosti, kot so sočutje in skrb za druge.

 

Etična načela

 • Verjamem v vrednost svojega poklicnega dela in si poskušam pridobiti ugled dobrega delavca v korist skupnosti.
 • Prizadevam si biti uspešen pri svojem poklicnem delu in pričakujem za to ustrezno povračilo, vendar ne za ceno samospoštovanja in kakovosti.
 • Zavedam se, da ne smem z uveljavljanjem samega sebe škodovati drugim in da moram spoštovati svoje sodelavce, stranke in samega sebe.
 • Nesebično rešujem dvome o pravicah ali etiki svojega položaja ali odnosa do drugih.
 • Vem, da je prijateljstvo cilj, ne pripomoček, in da pravo prijateljstvo ni v koristoljubju, temveč v pomaganju.
 • Spoštujem svoje dolžnosti do naroda, države in skupnosti in jim ostajam zvest v misli, besedi in dejanju ter jim nesebično namenjam svoj čas, delo in denar.
 • Pomagam bližnjim, jih tolažim v nesreči, jih podpiram v stiski in rešujem v revščini.
 • Gradim, ne podiram, sem obziren v kritiki in nesebičen pri pohvali.
 •  

  Cilji in poslanstvo

 • Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta.
 • Podpirati državnike in državljane pri njihovem delu v korist skupnosti.
 • Zavzemati se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo.
 • Povezovati klube v prijateljstvu, zdravem tovarištvu in medsebojnem razumevanju.
 • Omogočati odkrito obravnavo vseh vprašanj, vendar brez politične, strankarske in verske nestrpnosti.
 • Uveljavljati v zasebnem in javnem življenju visoka etična načela ter spodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost.
 •  

  Osnovni cilj lionizma je pomagati vsem, ki so pomoči potrebni. Ob temeljnem programu lionizma, skrbi za slepe in slabovidne, slovenski Lionsi izvajamo še številne druge oblike pomoči: pomoč slušno prizadetim, socialne programe, boj proti drogam, pomoč pri nabavi medicinske opreme, delujemo pri varovanju okolja, pomagamo otrokom in mladim, skratka, odzivamo se na potrebe pomoči potrebnih, če smo za to zaprošeni in je pomoč v naši moči.

  NAŠE POSLANSTVO

  Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih.

   


   

   
     

  Domov  |  Akcije kluba  |  Dnevnik Guvernerja  |  O Klubu  |  Facebook  |

   
      Vse pravice pridržane Lions Klub Ankaran Istra, 2010 -2017 (c)